PostHeaderIcon Istnienia istotnych działań ubocznych magnetoterapii ?

Przeciwwskazania
W dotychczasowych doniesieniach nie
potwierdzono istnienia istotnych działań
ubocznych magnetoterapii.

Najczęściej
wymienianymi przeciwwskazaniami są:
• ciąża,
• czynna choroba nowotworowa (należy
zwrócić szczególną uwagę na miejscowe
zmiany nowotworowe oraz takie,
których nie można zidentyfikować),
• krwawienia z przewodu pokarmowego,
• ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego,
bakteryjnego i grzybiczego,
• czynna gruźlica płuc,
• niewyrównane endokrynopatie (np.
niewyrównana cukrzyca),
• obecność elektronicznych implantów.

Leave a Reply