Posts Tagged ‘Leczenie’

PostHeaderIcon Tabela wskazań dla aplikatora 500 mm

Tabela wskazań dla aplikatora 500 mm

Zalecenia

Częstotliwość

[ Hz ]

Natężenie

[ % ]

Kształt pola

Czas w min

Zmiany zwyrodnieniowe : szyjny , piersiowy , lędźwiowy odcinek kręgosłupa

20 – 50

30 – 100

II lub IV

10 – 30

Ischias , lumbago

4 – 12

10 – 100

II

10 – 20

Choroba zwyrodnieniowa dużych stawów

10 – 50

40 – 100

II lub IV

10 – 60

Chroniczne stany zapalne stawów

2 – 10

10 – 40

II lub IV

10 – 30

Reumatoidalne zapalenie stawów ,

chroniczny reumatyzm wielostawowy

4 – 6

10 – 70

II

10 – 30

Kontuzje , zwichnięcia , skręcenia ,

uszkodzenia urazowe

25 – 50

30 – 100

I lub II

10 – 50

Gojenie ran , urazy więzadeł i ścięgien

20 – 30

10 – 90

II

10 – 30

Zapalenie stawu barkowego , zapalenie kłykci i inne stany zapalne przyczepów

4 – 7

10 – 40

I lub II

10 – 20

Świeże złamania

10 – 30

10 – 100

II lub IV

20 – 60

Opóźnione leczenie złamania kości

40 – 50

40 – 100

II lub IV

20 – 60

Stawy rzekome

25 – 50

10 – 100

II lub IV

30 – 60

Astma oskrzelowa , chroniczne zapalenie zatok obocznych nosa

20 – 50

10 – 40

I lub II

10 – 20

Ostre zapalenie zatok obocznych nosa ,

ostre zapalenie migdałków

4 – 5

10 – 40

I lub II

10 – 15

Ostry nieżyt oskrzeli

4 – 6

10 – 40

I lub II

10 – 15

Idiopatyczna martwica główki biodrowej

25 – 50

40 – 100

II lub IV

30 – 60

Choroba Sudeck’a ,

choroba Bechterewa – faza ostra

5 – 10

10 – 70

II lub IV

10 – 30

Zrzeszotnienie kości

10 – 50

10 – 100

II lub IV

20 – 60

Opóźnione leczenie ran oparzenia

30 – 50

10 – 100

I lub II

10 – 60

Wszczepienie protezy całkowitej , operacje dysków międzykręgowych , mięśni i ścięgien

35 – 50

10 – 80

II

10 – 30

Zanik mięśni

25 – 50

10 – 90

I lub II

10 – 30

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

25 – 40

10 – 90

II

10 – 30

Reumatyzm pozastawowy

10 – 50

10 – 100

II

10 – 30

Usztywnienie mięśni , reumatyzm mięśniowy

5 – 20

10 – 70

I lub II

10 – 20

Zapalenie mięśni

4 – 6

10 – 70

I lub II

10 – 20

Owrzodzenia podudzi pochodzenia naczyniowego

8 – 12

10 – 70

I

10 – 20

Zakłócenia w krwioobiegu arteryjnym

5 – 8

10 – 70

I

10 – 20

Zakłócenia w krwioobiegu obwodowym

8 – 12

10 – 70

I

10 – 20

Zapalenia nerek , zwapnienia nerek

20 – 50

10 – 90

II

10 – 30

Chroniczne stany zapalne podbrzusza

2 – 5

10 – 40

I lub II

10 – 30

Ogólna regeneracja

25 – 35

10 – 60

I lub II

10 – 20

Nerwobóle ( ogólne )

5 – 40

10 – 70

I lub II

10 – 20

Migrena

1 – 5

10 – 40

I,III lub II,IV

10 – 15

Niedowłady ( wiotkość )

10 – 50

10 – 100

I

10 – 30

Spastyczność

10 – 20

10 – 100

I lub II

10 – 30

Nerwoból nerwu trójdzielnego ,

nerwoból międzyżebrowy

20 – 50

10 – 80

II

10 – 20

POLE  MAGNETYCZNE

Częstotliwość Natężenie

Choroba zwyrodnieniowa

stawów kręgosłupa                                 20-50Hz                30-100%

Choroba zwyrodnieniowa

dużych stawów                                       10-50Hz                40-100%

RZS                                                            4-6Hz                   10-70%

Urazy sportowe więzadeł ,

mięśni , ścięgien i stawów                      25-50Hz                70-100%

Nerwoból nerwu kulszowego                   5-50Hz                 30-100%

Częstotliwość :

Stany ostre ……………….1-5Hz

Stany podostre ………..5-20Hz

Stany przewlekłe ……20-50Hz

Natężenie :

Stany ostre , z dużą bolesnością ………….10-30%

Stany podostre ………………………………….30-50%

Stany przewlekłe ……………………………..50-100%

PostHeaderIcon Leczenie polem magnetycznym odkryte na nowo

Od lat 60-tych rozwija się na nowo zastosowanie pól elektromagnetycznych w medycynie. Duże stresły badawcze powstały przede wszystkim w USA, Rosji, Japonii, Włoszech i Anglii. Uwzględniając ich wyniki Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) w roku 1978 oficjalnie dopuściła do zastosowań w medycynie terapię polem magnetycznym.

Klasycznym wskazaniem dla magnetoterapii było początkowo leczenie urazów narządów ruchu (gojenie się złamań). W Europie znane stały się skonstruowane przez zespół inżynierów z politechniki w Monachium tzw. cewki Krausa-Lechnera. Dzięki nim uzyskano bardzo dobre rezultaty w przypadku leczenia zła m ań, osteoporozie oraz zapobiegawczo w endoprotezach stawu biodrowego. W pojedynczych przypadkach uzyskiwano zmniejszenie rozmiarów guzów kości.

Spektrum wskazań do terapii polem magnetycznym rozszerzyło się jeszcze bardziej w ostatnich latach. Przede wszystkim przestano traktować pole magnetyczne wyłącznie jako element przemiany pola w energię elektryczną. Do chwili obecnej opisano szereg procesów, które podlegają regulacyjnemu wpływowi pól elektromagnetycznych i łączą poszczególne funkcje organizmu w jed n ą spójną całość. Stymulacja metabolizmu ma tu szczególne znaczenie. Stemme dowiódł, że pod wpływem pól poprawiają się: przepływ krwi, ciśnienie parcjalne tlenu, wysycenie hemoglobiny tlenem i wykorzystanie tlenu przez tkanki.

Z początkiem lat 90-tych KĂśnig z politechniki w Monachium oraz Warnke z Uniwersytetu w Sarze rozwinęli system generujący specyficzny rodzaj pulsującego pola elektromagnetycznego, w którym fizjologiczne działania są efektem użycia prądów o bardzo niskim natężeniu. Badania ich wykazały, że użycie tych specyficznych pól wyraźnie nasila proces przemiany materii o czym świadczą wspomniane już wyżej jego pośrednie wykładniki (ciśnienie parcjalne tlenu, itd.). Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż w każdej chorobie dochodzi do zaburzeń w mikro k rążeniu i upośledzenia wymiany gazowej staje się jasne, że użycie specyficznych pól magnetycznych może wydatnie wspomóc leczenie, a nawet w niektórych przypadkach stać się leczeniem z wyboru.

Według H. Michaelisa z Euroinstytutu Medycyny Bioenergetycznej (Dornbirn, Austria) można wykazać, że im dłużej stosuje się pole magnetyczne tym wyraźniej wzrasta (do pewnego momentu) ciśnienie parcjalne tlenu.

Uwaga: chociaż w ostatnich 30 latach przeprowadzono zaledwie podstawowe badania w dziedzinie profilaktycznych i terapeutycznych zastosowań pól magnetycznych doświadczenie z użyciem takich pól podczas załogowych lotów kosmicznych (niezbędne dla życia) sprawiły, iż wprowadzono magnetoterapię do rejestru naturalnych metod leczenia. Mimo tego nie jest ona jeszcze c zęścią składową programu nauczania na studiach medycznych.

W dziedzinie terapii uzupełniających oraz w medycynie sportowej magnetoterapii poświęca się obecnie coraz więcej uwagi. Na kongresach z zakresu medycyny doświadczalnej i naturalnej magnetoterapia stanowi przedmiot licznych wykładów i ma swoją uznaną pozycję jako wartościowa metoda leczenia. Szereg klubów sportowych włączyło oficjalnie magnetoterapię do programów treningowych.

PostHeaderIcon Samokontrola cukrzycy w pytaniach i odpowiedziach

Celem leczenia cukrzycy jest utrzymanie stężenia cukru na właściwym poziomie. Pacjenci stosują odpowiednią dietę, ćwiczenia fizyczne, zmianę trybu życia oraz leczenie farmakologiczne

Read this article:
Samokontrola cukrzycy w pytaniach i odpowiedziach